#PrivacyIsNotACrime

Vad handlar det här om?

Efter terrorattackerna i Wien kom EU:s ministerråd snabbt överens om att efterfråga ett sätt att kringgå kryptering - samtidigt som de var tydliga med vikten av effektiv kryptering för samhället. I praktiken innebär deras förslag att den som ansvarar för digitala tjänster - till exempel webbsidor eller chattappar - måste ha en masterkey som de kan använda för att avkryptera all krypterad kommunikation. Att göra det här till lag i EU är målet med ministerrådets resolution.

Blir deras förslag verklighet är inte kryptering längre säker och kommer därmed inte längre kunna skydda privat kommunikation.

Utkast till resolution om kryptering från EU:s ministerråd

Hur påverkar det här mig?

Kryptering har blivit så vanligt att det finns överallt i vår vardag utan att vi märker det. Det gröna låset i din webbläsare visar att kommunikationen mellan dig och webbsidan är krypterad, så att ingen annan kan läsa den.

Flera populära chattappar, som WhatsApp, Signal eller Threema, går ett steg längre än så. De krypterar inte bara kommunikationen mellan dig och deras server, utan också på deras server. Att avkryptera och läsa de meddelanden som skickas kan bara göras av dig som skickar och den du skickat meddelanden till. Kryptering används också i vissa molntjänster, t.ex. iCloud, så att bara du ska kunna ta del av dina filer.

Kryptering påverkar dig alltså på många sätt i din vardag, men oftast märker du inte av det, eftersom processen är så snabb och sömlös. Men kryptering är viktigt för att dina meddelanden och filer bara ska kunna läsas av dig, och inte vem som helst med en internetuppkoppling.

Många andra personer är beroende av säker kryptering för att förse oss - allmänheten - med viktig information. Visselblåsare och journalister är beroende av säker kryptering. Utan säker kryptering hade det troligen inte blivit möjligt för oss att känna till amerikanska krigsbrott eller massövervakningsprogram.

Vad händer nu?

Så här ser tidplanen för farslaget

6/11 2020: Utkastet till resolution färdigställs 8/11 2020: Österrikiska ORF läcker utkastet. 12/11 2020: Deadline för regeringar i EU att kommentera utkastet till resolution. 19/11 2020: Ansvarig arbetsgrupp i ministerrådet hanterar utkastet. 25/11: De permanenta representationerna i ministerrådet hanterar utkastet.

Efter att de permanenta representationerna antagit resolutionen måste EU-kommissionen inleda processen att omvandla resolutionen till lag i EU.

Därefter måste EU-parlamentet godkänna lagförslaget.

Ta ställning mot förslaget

Kontakta de ansvariga personerna. Du kan skriva ett brev eller email till dina företrädare i regeringen.

A Austria

B Belgium Bulgaria

C Croatia Cyprus Czech Republic

D Denmark

E Estonia

F Finland France

G Germany Greece

H Hungary

I Ireland Italy

L Latvia Lithuania Luxembourg

M Malta

N Netherlands

P Poland Portugal

R Romania

S Slovakia Slovenia Spain Sweden

Supporter

Ställningstagande

EU:s ministerråd har hastigt krävt tillgång till all kommunikation, inklusive krypterad sådan, för att kunna lösa brott. I praktiken betyder det att den som tillhandahåller krypterad kommunikation - till exempel WhatsApp eller Signal - måste ha en masterkey som kan användas för att läsa alla meddelanden.

Medborgarnas privatliv offras till för mån för den påstådda kampen mot terrorism, trots att de tidigare terrorattackerna kunnat genomföras medan brottslingarna befunnit sig under riktad övervakning. Oftast har de ens använt de tjänster som lagen avser att omfatta.

Kryptering är helt grundläggade teknik för att skydda information som skickas över internet från såväl underrättelsetjänster och konkurrenter som kriminella. För journalister, människorättsaktivister och visselbåsare är möjligheten att krypter, och därmed skydda sin kommunikation ofta en fråga om liv eller död.

Att skapa en masterkey är att skapa en enorm säkerhetsrisk. Vem som helst kan använda en masterkey. Det går inte att begränsa tillgången till dessa bakdörrar till de för vilka de är tänkta. Alla försök att göra detta har httils misslyckats. Nyccklarna till dessa bakdörrar hamar alltid i händer på fele indivder till slut, det är bara en fråga om tid.

Försvagad kryptering - kryptering med en bakdörr - är i praktiken värdelös. Ett förbud mot säker kryptering skulle enkelt kunna kringgås av kunniga individer genom att använda egna privata krypterade tjänster.

Vi begär därför ett omedelbart stopp för förhandlingar om att försvaga kryptering i EU. Existerande lagrum för att kringgå kryptering, som statliga trojaner, måste förbjudas i hela EU.

Vi vill se ett europeiskt initiativ för en grundläggande rätt till säker kryptering.

Material

About us

We are a supra-regional association of digital policy activists¹ that calls attention to the intentions of the EU Council of Ministers to weaken encryption. Furthermore we encourage citizens to also resolutely oppose them and demand secure encryption as the basis for privacy and strong democracy.
Reason for this was the Draft Council Resolution with the paradoxical title "Security through encryption and security despite encryption" of 06.11.2020.
You have probably read our detailed statement here.

¹ Some of are us Pirates, but predominantly we are a diverse crowd of independent people.


Contact

Contact us at: kontakt@privacyisnotacrime.eu.

Contact for Press: presse@privacyisnotacrime.eu and +49 351 89670364.

Piratenpartei KV Dresden Rothenburger Str. 7 01099 Dresden Germany